loader

Poland-Szczecin: Construction supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Szczecin: Construction supervision services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Construction supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Szczecin: Construction supervision services
Contract notice
2019/S 001-000815
Poland-Szczecin
3 Jan 2019
21 Jan 2019
English
Construction supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddział 184” - II tura Poland Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 r. Poland Nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z zadaniami małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Złotoryja Poland Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dla zadania pn. „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, (...)". Poland Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa przepustów, mostków, brodów oraz zabudowa przeciwerozyjna skarp potoków na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród” Poland Nadzór inwestorski budowlany nad budową zbiorników retencyjnych - leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 c Poland Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Plękity, gm. Małdyty” Poland Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynowo, gm. Barczewo” Poland Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z budową zastawek: „Mokrochozy”, „Końska”, „Kamień”, „Piłka”, „Strzelczykowe”, „Diable Bagno”, „Brusiek duża”, „266 Brusiek” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP