loader

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services has been published on Bidding Source portal dated 08 Feb 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
Contract Award
2018/S 027-059098
Poland-Warsaw
8 Feb 2018
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej pn. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomi Poland Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obręb 4-14-07 w Warszawie. Poland Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów Poland Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)” Poland Usługa - zaprojektowanie przebudowy chemicznej oczyszczalni ścieków z procesu mokrego odsiarczania spalin, rozbudowy o dodatkowy stopień oczyszczania ścieków metodą InnUPS Poland Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (...) Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w Nadleśnictwie Limanowa w leśnictwach: Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Poland Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice Poland Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zabudowie biologicznej skarp i budowie dwóch przepustów o zwiększonym świetle Poland Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zabudowie biologicznej skarp i budowie dwóch przepustów o zwiększonym świetle Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP