loader

Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility

World Biggest Tenders Source

This tender with title Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility has been published on Bidding Source portal dated 21 Nov 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on . For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility
General Procurement notices
9274-GPN-17149
21 Nov 2018
1 Nov 2019
English

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Печат и изработване на задължителни елементи на категорийна символика съгласно чл. 132, ал. 1 от Закона за туризма Bulgaria Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Обновяване и облагородяване на зелени площи между ул. „Роза“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Родопи“ — гр. Велинград“. Bulgaria Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — Община Пловдив“ в 2 обособени позиции“ Bulgaria „Доставка на електрическа енергия за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство Костенец“ към ЮЗДП ДП за срок от 36 месеца“ Bulgaria Доставка и монтаж на различни мебели и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община В. Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка Bulgaria Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на околната среда и водите с 2 обособени позиции Bulgaria „Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на община Габрово“ Bulgaria „Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане, на обекти на ДГС „Елешница“ за срок от 24 месеца“ Bulgaria Доставка на медицинска апаратура Bulgaria Доставка на консумативи за нуждите на циклотронен комплекс „Биомаркър дженерейтър“ в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP