loader

Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)” has been published on Bidding Source portal dated 05 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)”
Contract notice
2019/S 105-256430
Poland-Krakow
5 Jun 2019
8 Jul 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w leśnictwie Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Poland Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej Poland Oprac. dok. projekt. dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odci. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przeb. pętli tramwa. przy ul. Północnej” Poland Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz pełn. nadzoru autorskiego Poland Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Poland Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS- B dla 20 lokalizacji” Poland Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Siedlce Poland Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej"... (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Poland Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans