loader

„Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie”

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie” has been published on Bidding Source portal dated 07 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie”
Contract notice
2019/S 046-106421
Poland-Jaworzno
7 Mar 2019
28 Mar 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Remont budynków wraz z zagospodarowaniem działek przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51” Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja. Poland Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej ... Poland Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej) ... Poland Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III Poland Modernizacja instalacji wentylacji, absorbcji i neutralizacji chloru w budynku Zakładu Chlorowania, zlokalizowanym na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota. Poland „Odtworzenie dziewięciu stawów w Leśnictwie Olszyna” Poland SVA/K/4620-2/2019: Wykonanie przebudowy hydroforni i sieci wodociągowej oraz remontu nawierzchni i utwardzenia dróg na terenie technicznym Składu Krapkowice (zadanie 21387 i 21681). Poland Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku Poland Zabudowa osuwającego się stoku i brzegu potoku w leśnictwie Mosorne Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP