loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Printing services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Printing services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Composition services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Printing services
Contract Award
2019/S 017-036297
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
English
Composition services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

"Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе и всички нейни подразделения и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка", по три обособени позиции -- Composition services Bulgaria Публичност и визуализация на проект „Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й с полицейските системи“ -- Composition services Bulgaria Публичност и визуализация на проект Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР–дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване и доставка на рекламни материали -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали Bulgaria Дейности по информация и комуникация на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ за основен ремонт (реконструкция) на сграда със смесено предназначение -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни издания и рекламни сувенири -- Composition services Bulgaria „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд — Берковица —... II.1.4) -- Composition services Bulgaria Composition services - Предпечатна подготовка, печат и доставки на формуляри, рекламни и печатни материали за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка Bulgaria „Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на „Годишник 2018“ на български и английски език, в тираж 300 (триста) броя, за нуждите на Агенция по заетостта“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans