loader

Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna” has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Research services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”
Contract notice
2019/S 042-095756
Poland-Katowice
4 Mar 2019
3 Apr 2019
English
Research services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja sposobu,w jaki wsparcie w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poland Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014–2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP" Poland Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020” Poland Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: możliwości rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego po roku 2020. Rekomendacje do projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ... Poland Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” Poland Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku” Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: Dolina Łupawy PLH220036, Dolna Wisła PLH220033 Poland Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o występowaniu zalotki większej w obszarze Natura 2000 Pełcznica PLH220020 Poland Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: Wielki Sandr Brdy PLB220001, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bory Tucholskie PLB220 Poland Przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans