loader

Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna” has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Research services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”
Contract notice
2019/S 042-095756
Poland-Katowice
4 Mar 2019
3 Apr 2019
English
Research services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Przeprowadzenie dwóch edycji badania – Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw -- Research services Poland Badanie: Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Woj. Mazowieckiego pn. „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” Poland Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych – usługi nierzeczoznawcze Poland Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej I (...) Poland Przeprowadzenie badania i opracowania raportu „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji na Mazowszu” -- Research services Poland Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji” -- Research services Poland Monitoring ilościowo-jakościowy wód podziemnych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec -- Research services Poland Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej IV Efektywno… -- Research services Poland Usługa wykonania analizy: „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach … -- Research services Poland „Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027” -- Research services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans